Where to buy icon
8 February 2022

Pozita të lira të punës

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme për pozitën Menaxher/e dyqani :

 • Shkollimi i lartë në njërën nga fushat si: Ekonomi, Marketing, Tregëti apo Menaxhment;
 • Përvojë pune në pozitën shitje/menaxhment, minimum 1 vit;
 • Njohja e mirë e punës me kompjuter;
 • Njohja e gjuhës angleze;
 • Patent shofer, kategoria B;
 • Të ketë aftësi të mira në organizim të punës dhe lidership;
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme për pozitën Shitës/e :

 • Përvojë pune në shitje (Pozitë të njejtë ose të ngjajshme);
 • Vetëiniciativë;
 • Aftësi të mira komunikimi dhe njohje e gjuhës Angleze;
 • Aftësi për prezantimin e produkteve;
 • Aftësi për të punuar në ekip;
 • Këshillimi i klinentëve gjatë blerjës.

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme për pozitën Zhvillues/e tregu :

 • Përvojë pune në shitje (Pozitë të njejtë ose të ngjajshme);
 • Të ketë njohuri në sektorin e Horekës;
 • Vetëiniciativë;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Aftësi për prezantimin e produkteve;
 • Aftësi për të punuar në ekip;
 • Patent shofer, kategoria B;
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.

Dërgo CV tuaj në [email protected]

X